PowerPoint-ын тухай товчхон

2010-4-26,
1.Бэлэн агуулга, дизайн бүхий танилцуулгыг шинээр үүсгэж оруулахдаа Design->Themes хэсгээс оруулна.2.Ердийн PowerPoint танилцуулгын файлын өргөтгөл нь .ppt өргөтлгөлтэй байдаг.3.Слайд дахь текстийн мөр хоорондын зайг тохируулахдаа Home->Paragraph->Linespacing хэсгээс тохируулна.4.Slide – нд стандарт хөдөлгөөн оруулахдаа Animations->Animations tab – ны Animate  хэсгээс сонгоно.5.Слайдыг хэрэглээний горимоор хөдөлгөөнд оруулахдаа Animations->Animations tab – ны Custom Animation  хэсгээс сонгоно.

6. Animations->Animations tab – ны Custom Animation->Add Effect-> Motion paths нь обектийг тодорхой замын дагуу хөдөлгөөнд оруулна.

7. Animations->Animations tab – ны Custom Animation цонхны Start талбарт On Click гэж зааж өгсөн бол хулганы даралтаар хөдөлгөөн хийгдэнэ.

8. Animations->Animations tab – ны Custom Animation цонхны Speed талбарт тухайн сонгосон хөдөлгөөний хурдыг тохируулж өгнө.

9. Мастер хуудас гэж хуудас бүр дээр давтагдах бичлэгүүд (огноо, хөл толгойн бичлэг гэх мэт) –ийг агуулсан хуудсыг хэлнэ.

10. Ctrl +Shift+D товчны хослолоор сонгосон слайдыг хувилна.

11. Слайд дээрх объектийн хэлбэр хэмжээ эсвэл өнгө өөрчлөх эффектийг оруулах бол Custom Animation цонхны Add Effect->Emphasis – ийг сонгоно.

12.              Хэрэглүүр нь оруулсан хөдөлгөөн Effect – г устгана. 13.View->Slide Sorter команд нь слайдуудыг эрэмбэлж харуулна. 14.Слайдын фононд өнгө болон хээ оруулахдаа Format->ShapeStyles tab – ы оруулна.15.PowerPoint програмд фото альбот үүсгэхдээ Insert->New PhotoAlbum гэсэн дарааллаар орж үүсгэнэ.16.Гарнаас F5 товчийг дарснаар Persentation ба үзүүлэнг тоглуулна.

17. Ctrl+W товчны хослолоор үзүүлэнг хааж болно.

18. Слайдыг дугаарлахдаа Insert->SlideNumber –г сонгоно.

19. Хоосон шинэ ямарч форматгүй үзүүлэн нээхийн тулд Blank гэсэн үзүүлэнг сонгоно.

20. PowerPoint програмд 2 янзаар зураг оруулж болох ба Insert->ClipArt – с зураг оруулбал програм дээрээс оруулна. Харин Insert->Picture хэсгээс оруулбал тухайн компъютер дээрээс оруулж болно.
бичсэн: shek төрөл:
idiomatic-dormant