КАХ - I бие даалтаа өгөөрэй

2010-4-20,
миний эссэ бичлэгийн бие даалтын авах хугацаа өнгөрсөн байна шүү оюутнуудаа. Хугацаандаа Д.Санчирмаа, Жавзансүрэн 2 өгсөн байна. Бусад оюутнуудын бие даалтыг нөхөж авах бөгөөд идэвхи чармайлтын 10 оноо бөгөөд бие даалтын 20 онооноос хасагдах болно.

Компьютерийг ангилах нь

2010-3-25,

     Компьютер нь мэдээллийг хүлээн авч ямар нэгэн программын тусламжтайгаар түүнийг боловсруулж үр дүнг гаргаж өгдөг
төхөөрөмж
юм. Өөрөөр хэлбэл мэдээлэл боловсруулах электрон механик төхөөрөмж юм. Мэдээлэл боловсруулна  гэдэг нь баримт бичиг боловсруулах, тоо бодох, тооцоо хийж график байгуулах, зураг зурах, дууны болон видео мэдээллийг засварлан боловсруулах гэх мэт. Ер нь мэдээлэл технологи хөгжсөн энэ үед компьютерийн тусламжтай 6vx төрлийн ажил хөдөлмөрийг хөнгөвчилж, дүн шинжилгээ,
боловсруулалтыг
сайн хийж байна. Компьютер нь ерөнхийдөө хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Техник хангамж /hardwаre/, ...

idiomatic-dormant