Байгуулагч функцийн тухай

2010-12-02,
     Байгуулагч функц нь классын гишүүдэд объектийн дамжуулсан утгыг инитализаци хийх гол үүрэгтэй. Байгуулагч функцийг байгуулагч функц (constructor) гэдэг. 


Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдлүүд:
:-)
 
xaax