Бие даалтын сэдэв

2011-11-09,
Нэгдүгээр улирлын КАХ - III ангийн оюутнуудын ӨБС хичээлийн бие даалтын сэдэв ба оюутнуудын хуваарилалт гарсан байна.
Бие даалтыг 11 сарын 30-нд авна. Бие даалтыг гүйцэтгэхдээ хэвлэж өгөх ба хуудасны тоо хамаарахгүй. Мөн ppt - ээр өгнө. Тухайн сэдвийн агуулгыг бүрэн хамарсан мэдлэг шалгах 10 тест боловсруулж өгнө. ...

Үйлдлийн системийн тухай

2011-03-01,
Компьютерийг хоёр салбарт хуваагдана гэж үзсэн. Программ хангамж гэдэг нь техник хангамжийг хэрэглэгч бүрэн хэрэглэх нөхцөлийг хангаж өгдөг байх ёстой. Тиймээс хүмүүсийн мэддэг хэл дээр бичигдсэн командуудын дараалал юм. Дэлхий дээрх компьютерийн программ хангамжийн ихэнх хувь нь Англи хэл дээр ба том улс гүрн...

Байгуулагч функцийн тухай

2010-12-02,
     Байгуулагч функц нь классын гишүүдэд объектийн дамжуулсан утгыг инитализаци хийх гол үүрэгтэй. Байгуулагч функцийг байгуулагч функц (constructor) гэдэг. 


Класс зохион байгуулах тухай

2010-11-25,

 Класс зохион байгуулах

1.1  Класс ба объектын ойлголт

1.2  Класс зарлах, гишүүн өгөгдөл

1.3  Классын гишүүн функц, this заагч

1.4  Жишээ програм

класс буюу анги гэдэг нь нууцлагдсан өгөгдөл ба функцуудыг багцлан агуулсан өгөгдлийн нийлмэл төрөл юм.


...

C++ - н нэг хэмжээс ба 2 хэмжээст массив

2010-10-28,

C++ хэлний тухай ойлголт

2010-09-09,

Run комманд тухай

2010-05-04,
1. SQL Client Configuration - cliconfg

2. System Configuration Editor - sysedit

3. System Configuration Utility - msconfig

4. System File Checker Utility (Scan Immediately)- sfc /scannow

5. System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot)- sfc /scanonce

6. System File Checker Utility (Scan On Every Boot) - sfc /s...

Си++ хэлний тухай товчхон

2010-04-20,
Cи++ Програмчлалын хэл гэж юу вэ
Орчин үеийн зарим автомат төхөөрөмж урьдчилан бэлдэж өгсөн зааврын дагуу уг төхөөрөмж дээр биелэгдэх боломжтой олон тооны эгэл үйлдлүүдийг дараалан биелүүлэх замаар илүү нарийн төвөгтэй үйлдлийг гүйцэлдүүлдэг. Ерөнхийд нь, ийм заавар бэлдэж өгөх үйл ажиллагааг програмчлал, уг төхөөрөмжид “ойлгогдохоор” заавар бэлдэх аргыг програмчлалын хэл гэнэ. Жишээлбэл, зарим тооны машин дээр дараах мөрийг шууд бичиж өгч бодуулж болно: “5*(2+3)”. Энд бид тооны машинд “2 дээр 3-ыг нэмээд үр дүнг нь 5-аар үржүүл” гэсэн заавар өгсөн хэрэг. Энэ жишээнд програмчлалын хэл маань тоонууд, арифметикийн үйлдлүүд ба хаалтуудыг ашиглаж зөв илэрхийлэл бичих дүрмүүдээс тогтоно гэсэн үг. Бидний бичсэн дээрх “програмыг” ажиллуулахын тулд “=” товчийг дарах шаардлагатай боловч үүнийг манай “програмын” хэсэг биш гэж үзэж болно. ...

КАХ - III оюутнуудад

2010-04-20,
Миний бие даалтын авах хугацаа та бүхний дадлагын тайлан хамгаалалттай давахцсан учир бие даалтын хугацааг хойшлуулж 5 сарын 04-нд болгож байна. Бие даалтыг өөрийн өгсөн форматын дагуу хойшлуулсан хугацаандаа авах тул та бүхэн сайн хийгээрэй. За тэгээд ирэх 7 хоногт болох тайлан хамгаалалтанд чинь амжилт хүсье

CPU-ны тухай

2010-01-13,
CPU-ны төрөл
CPU болгон өөр өөр суурьтай байх бөгөөд энэ нь эх хавтанд суурилагддаг. Эх хавтан зөвхөн нэг төрлийн CPU-ны суурийг суулгахаар зохиогдсон байдаг ба CPU-г солихдоо үүнийг сайтар анхаарах хэрэгтэй. Суурийн төрөл нь асар хурдтай өөрчлөгдөж байдаг нь CPU-ны төрөл мөн өөрчлөгдөж байдагтай холбоотой юм.
Шинэ CPU нь шинэ зохион байгуулалттай байх бөгөөд түүнийг эх хавтанд суурилуулахын тулд шинэ суурийн төрөл гарч ирдэг. Хэдийгээр CPU нь эх хавтанд тохирч байлаа ч энэ нь яг ажиллана гэсэн баталгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар эх хавтан ямар CPU-г дэмждэгийг доорх хүснэгтэнд харуулав.


Суурийн төрөл

Тохирох Процессорууд

Socket 7

Оргиналь Pentiums, Cyrix 686, Cyrix MII, K6, K6-2 and K6-III

Socket 370

Intel Celeron, Intel PIII (not Cartridge), Cyrix III

Slot 1

Intel PII, Intel PIII (cartri...