C болон C++ install - г эндээс татаж аваарай

2010-05-10,

Си хэлний үндэс

2010-01-17,
#include   int main()  {    printf("Сайн байна уу!
");    return 0;  } 

 

Таныг амжилттай хөрвүүлж ажиллуулсан гэж үзээд энэхүү програм чухам юу хийгээд байгааг товч тайлбарлая.

 • #include гэсэн эхний мөр нь стандарт оролт гаралтын сангийн толгой файл stdio.h-ыг оруулж ирж байна. Ингэснээр энэ програмд стандарт оролт гаралтын функцүүдийг хэрэглэх боломжтой болно. Стандарт оролт гаралтын сан нь стандарт оролт болох компьютерийн гараас өгөгдөл унших, стандарт гаралт болох дэлгэц рүү мэдээллийг хэвлэх, дискийн файлуудаас мэдээлэл унших бичих зэрэг маш өргөн хэрэглэгддэг системийн чухал...